GDANSKANOCKA w e-nocleg.pl Noclegi e-nocleg.pl Gdańsk noclegi
opłaty i regulamin

Ceny noclegów uzależnione są od terminu pobytu, ilości wykupionych noclegów oraz ilości zarezerwowanych pokoi.

Kształtują się one w następujący sposób:

Firmy

  • ceny ustalane indywidualnie (za pobyt wystawiany jest rachunek).


Osoby prywatne

  • w okresie wiosenno-letnim ceny są od 45 PLN do 80 PLN za osobę
  • w okresie jesienno-zimowym ceny od 30 PLN do 60 PLN za osobę


Jeśli rezerwujecie Państwo noclegi na dłuższy okres czasu są one tańsze.

Po telefonicznym ustaleniu terminu pobytu należy dokonać zadatku rezerwacyjnego na poniższy numer rachunku bankowego:

PKO BP SA

15 1020 1811 0000 0802 0305 7544

Krzysztof Reszka

ul. Ołowianka 1a/6

80-751 Gdańsk

Ale proszę pamiętać, aby wcześniej ustalić telefonicznie lub poprzez e-mail termin rezerwacji.


Stałym klientom oraz dzieciom poniżej 5 roku życia przyznajemy rabat, który ustalany jest indywidualnie - zapytaj o niego przy ponownej rezerwacji.

 

Regulamin wynajmu pokoi Gościom w GdanskaNocka:

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Przedmiotem najmu jest pokój.

2. Warunkiem pełnej rezerwacji pokoju jest wpłata zadatku w kwocie ustalanej telefonicznie w ustalonym z GdanskaNocka terminie.  Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji pokoju. Wpłaty zadatku należy dokonywać wg podanych niżej danych:

 

Krzysztof Reszka

80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1a/6

NIP 583-28-78-046

PKO BP SA

15 1020 1811 0000 0802 0305 7544

 

3. Zadatki na rezerwację potwierdzamy fakturą zaliczkową.  Za wynajem pokoi wystawiamy fakturę. Fakturę zaliczkową na wpłaconą zaliczkę Gość może odebrać po przyjeździe na miejsce, bądź wcześniej – począwszy od dnia wpłaty zadatku – do indywidualnego ustalenia.

4. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00 a zaczyna o godzinie 14:00.

 

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu pokoju.

 

6. GdanskaNocka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W naszych kwaterach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. (palić można w wyznaczonym do tego celu miejscu – taras)

Uprasza się Gości o to by nie: rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.

8. Goście GdanskaNocka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

 10. Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:

do 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%
poniżej 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.

 11. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

 

 12. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.