Apartament - lokalizacja:

Gdańsk, ul. Niwki 11
Kontakt: (+48) 508 500 919
www.gdanskanocka.pl

ul.Niwki 11